OBCHODNÍ PODMÍNKY » Reklamační protokol
Reklamační protokol

REKLAMAČNÍ PROTOKOL

 

(vyplní zákazník)

Firma/jméno a adresa kupujícího:


 

 

IČ:

(a DIČ)

 

 

Zpáteční adresa pro zaslání zboží:

(Je-li shodná s výše uvedenou, nevyplňujte!)

 

 

Kontaktní osoba:

Telefon/fax:

Mobil:

E-mail:

Poznámky:

 

 

Reklamované zboží:

 

 

Datum nákupu:

 

Číslo faktury:

 

Podrobný popis závady:

 

 

Návrh způsobu řešení reklamace:

 

 

prokazující koupi zboží.

 

1. Při uplatňování práv z odpovědnosti za vady je vhodné přiložit doklad o zakoupení zboží či fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží.

2. Při zasílání zboží je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo zničení.

 

 

(vyplní prodávající)

Datum přijetí reklamace:

 

Reklamaci vyřizuje:

 

Vyjádření prodávajícího:

 

 

 

 

 

Datum:                                                                                          Podpis prodávajícího: